Umlilo ushiye abahlali bengodingi-ndawo e Phillipi

15th November 2017 0

Aqikelelwa ngaphaya kwekhulu amatyotyombe athe agutyungelwe ngumlilo kwindawo yogobityholo iPhantsi koCingo kummandla wasePhilippi e Kapa. Abahlali abachaphezelekileyo sele beqalisile ukucoca ngelizama ukubuyisela imeko esiqhelweni. Lomlilo […]

Igqogqisile imililo kwisixeko seKapa

8th November 2017 0

Izicima-mlilo kumandla ongqonge iStrand akakhange balale phezolo benqanda amadangatye abeletyuza kwintaba ekude kufuphi kulengingqi. Umlilo ubuphenjelelwa ngumoya osingisa eMpuma uqabela intaba usiya ngase Grabouw ubangele […]